Nota Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Potrivit dispozitiilor din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si a REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Best Fit Resurse Umane SRL  prelucreaza date cu caracter personal, in cadrul procesului de recrutare, in vederea identificarii de oportunitati de cariera, oferirii de locuri de munca si incheierii unui contract de munca. De asemenea, datele astfel colectate vor fi utilizate si in alte scopuri: a) crearea unei baze de date cu candidati b) analize statistice.

Datele pe care le prelucram includ in principal:

  • numele, prenumele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail;
  • detalii privind calificarile si abilitatile dumneavoastra, experienta si istoricul angajarilor.

Datele ne pot fi furnizate direct de dumneavoastra atunci cand aplicati pentru un post sau pot fi preluate de pe diverse platforme de job-uri unde profilul dumneavoastra este public.

In anumite cazuri, doar cu acordul dumneavoastra si doar in limitele legale, putem colecta date de la terti, ca de exemplu in cazul solicitarii de referinte de la fosti angajatori.  

Temeiul legal al prelucrarii il reprezinta consimtamantul dumneavoastra.

Totodata, Best Fit Resurse Umane SRL poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru efectuarea de profiluri in vederea validarii pentru un anumit loc de munca, dar realizarea deciziei se face intotdeauna de catre o persoana.

Best Fit Resurse Umane SRL poate transmite datele dumneavoastra cu caracter personal, in vederea indeplinirii obligatiilor sale legale si contractuale, catre urmatorii destinatari sau catre urmatoarele categorii de destinatari: clientii sai (potentiali angajatori), furnizori de servicii de evaluare psihometrica, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, etc.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In mod obisnuit, pastram datele cu caracter personal ale celor care au fost implicati intr-un proces de recrutare pentru o pozitie pana la ocuparea acesteia, in afara candidatilor de pe lista scurta, ale caror date sunt pastrate pana la expirarea perioadei de proba a candidatului selectat.

In mod exceptional, pastram datele dumneavoastra pe o perioada de cel mult 2 ani de la data colectarii, in baza consimtamantului dumneavoastra exprimat pe e-mail.

La expirarea perioadei de pastrare, datele sunt sterse.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrangerea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la adresa de e-mail luiza.stoica@bestfitresurseumane.ro.

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra nu sunt respectate, puteti depune o sesizare, in acest scop, la Autoritatea Nationala de Supraveghere si Prelucrare a Datelor cu Caracter  Personal (ANSPDCP).

Este dreptul dumneavoastra sa refuzati prelucrarea acestor date, dar in acest caz, nu vom putea continua procesul de selectie si nici nu va vom putea pastra si prelucra datele in vederea oferirii unui alt loc de munca.

Dumneavoastra va puteti retrage consimtamantul acordat prin transmiterea unui e-mail la adresa luiza.stoica@bestfitresurseumane.ro